InnoMent

Hanke jatkuu Suomessa 30.6.203 asti.

HANKKEEN TAVOITTEET

 • Antaa koulutusta mielenterveysalan asiantuntijoille.
 • Jakaa tietoa mielenterveyskuntoutujien perheenjäsenille ja läheisille.
 • Lisätä mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallista osallisuutta.

HANKKEEN KOHDERYHMÄT

 • Mielenterveystyön ammattilaiset.
 • Mielenterveyskuntoutujat.
 • Mielenterveyskuntoutujien perheenjäsenet ja läheiset.
 • Päätöksentekijät.
 • Toiminta-alueen väestö.

KESKEISET KEHITTÄMISTEEMAT

 • Mielenterveyskuntoutujien osallisuus.
 • Stigmatisaation ehkäiseminen, perhetyö ja tiedonjako.
 • Kulttuurin, taiteen ja luovan työn menetelmät kuntoutumisessa.

HANKKEEN TOIMENPITEET

 • Koulutukset mielenterveystyön ammattilaisille.
 • Tiedonjako mielenterveyskuntoutujien perheenjäsenille ja läheisille.
 • Opintokäynnit ja workshopit.
 • Kehitettyjen uusien toimintamallinen ja käytäntöjen pilotointi.
 • Tapahtumat ja seminaarit (mukaanlukien kulttuuritapahtumat).
 • Yhteistyö median kanssa.

HANKKEEN KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET

 • Hankkeen toimenpiteillä tähdätään mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen.
 • Hanketyöskentely perustuu kaikkia osallistujia koskevaan tasa-arvoiseen toimintatapaan. Mielenterveyskuntoutujien näkemykset ja panostus ovat osa hankkeen kehittämistyötä.
 • Suomalaiset ja venäläiset osallistujat toimivat yhdessä (kevääseen 2022 asti).
 • Hankkeessa perehdytään mielenterveystyön uusimpiin menetelmin ja lisätään mielenterveysalan työntekijöiden osaamista ja kokemusta.
 • Opittuja ja kehitettyjä menetelmiä pilotoidaan ja testataan.
 • Yhteistyökumppanit jatkavat hankkeen tulosten hyödyntämistä ja käyttöä hankkeen päätyttyä.
 • Yhteistyö median kanssa tukee hankkeen tavoitteita ja vähentää mielenterveystyön stigmatisaatiota.

InnoMent -hankkeen projektisuunnitelma on laadittu englannin kielellä. Tiivistelmä on luettavissa tästä linkistä...